Excel

Betingelser

Normalt foretages fakturering ved aflevering af arbejdet. I særlige tilfælde kan Excel-Hajen.dk kræve betaling inden arbejdet påbegyndes, eller ved delleverancer.


Excel-Hajen.dk praktiserer en "No Cure = No Pay"-politik. Hvis opgaven ikke løses, opkræves kun opstartsgebyr. Ved større arbejder opdeles opgaverne, så der opkræves betaling for de dele af arbejdet om opfylder aftalen. Det er alene Excel-Hajen.dk / Toflo.dk der afgør, om en opgave er løst.


Betalingsfristen er 10 hverdage efter faktureringsdatoen.


Faktura fremsendes elektronisk i PDF-format eller som e-faktura gennem virk.dk.


Excel-Hajen.dk / Toflo.dk kan ikke stilles ansvarlig for kundens tab eller ulykke, som kan henføres til de løsninger som Excel-Hajen.dk har udarbejdet.